Ακυρώσεις

Ακυρώσεις παραγγελιών με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού γίνονται δεκτές μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • σε περίπτωση που τα παραγγελθέντα προϊόντα υπήρχαν στην αποθήκη μας πριν από την πραγματοποίηση της παραγγελίες, ακυρώσεις είναι εφικτές μόνο εφόσον δεν έχει εκτελεστεί η αποστολή των προϊόντων από την αποθήκη.
  • σε περίπτωση που τα προϊόντα πρέπει να παραγγελθούν από εμάς σε συνεργαζόμενους προμηθευτές, τότε ακυρώσεις γίνονται δεκτές μόνο προτού να αποσταλεί η παραγγελία από εμάς προς τους συνεργαζόμενους προμηθευτές.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν εκτελείται επιστροφή χρημάτων. Αν ο πελάτης αρνηθεί να παραλάβει τα προϊόντα για λόγους που δε σχετίζονται με την κατάσταση αυτών ή με την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας, τότε ο πελάτης επιβαρύνεται επιπλέον με το κόστος αποστολής των προϊόντων πίσω στον χώρο μας.